Lầu 1: sử dụng voan xám mờ nam tính và rèm cuốn

Lầu 2: sử dụng voan hồng nữ tính